Stadsteam Oudewater

Iedere inwoner van de gemeente Oudewater kan terecht bij het Stadsteam voor informatie, advies en hulp bij vragen over opgroeien en opvoeden, gezin, relatieproblemen en scheiding, een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid, hulp in de huishouding, hulp en hulpmiddelen bij ziekte en/of ouderdom, hulp en hulpmiddelen bij kinderen met een beperking, financiële problemen, vrijwilligerswerk of zorg voor een naaste.

Iedere inwoner van de gemeente Oudewater kan zonder verwijsbrief bij het Stadsteam aankloppen met een vraag over opvoeden en opgroeien. Meestal worden wij gebeld of gemaild door ouders die zich zorgen maken over hun kind.
Kinderen en jongeren kunnen ook zelf contact opnemen. Zonder gegevens vast te leggen kan het Stadsteam meedenken en advies geven. Om iemand die jonger is dan 16 jaar verder te kunnen helpen, is er meestal toestemming nodig van beide ouders met gezag. Jongeren tot 18 jaar kunnen hulp krijgen vanuit de Jeugdwet en dat kan soms worden verlengd tot 21 jaar. Na 18 (of 21 jaar) kunnen jongvolwassenen hulp krijgen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Met toestemming van de gezinsleden kunnen ook scholen, huisartsen, politie en andere beroepskrachten contact opnemen met het Stadsteam. Als een gezin te maken heeft met verschillende instanties vinden de meeste mensen het prettig als die instanties goed samenwerken. Daardoor hoeven de gezinsleden minder vaak hun verhaal te vertellen en kunnen de instanties efficiënt samenwerken om zo meer voor het gezin te kunnen betekenen.

Kinderen en jongeren verdienen het om prettig en veilig op te groeien. Vaak lukt dat op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden, buren en kennissen. Soms lukt dat niet en is er tijdelijk extra hulp nodig. Dan kunt u terecht bij het Stadsteam.

  • We geven informatie en advies
  • We kijken samen met u wat er aan de hand is en wat er nodig is (vraagverkenning)
  • We maken als het nodig is samen met u een ondersteuningsplan
  • We bieden zelf begeleiding (bijvoorbeeld: ouderbegeleiding, opvoedondersteuning, begeleiding aan kinderen, psycho educatie, advies over het belang van de kinderen als de ouders scheiden)
  • We geven een verwijzing naar de specialistische jeugdhulp als dat nodig is of we geven een beschikking voor een persoonsgebonden budget (PGB) waarmee u zelf een zorgaanbieder kunt inschakelen
  • We volgen met u het verloop van de specialistische hulp en we bespreken wanneer die weer kan worden verminderd of afgesloten

Heeft u vragen of wilt u meer weten?
Bel of mail ons:

Bel: 0348 – 56 18 93

Mail: info@stadsteamoudewater.nl

http://www.stadsteamoudewater.nl