Voor wie is VLAS?

VLAS is het ouderinitiatief voor kinderen/jongeren van 0 t/m 18 jaar met een extra zorgvraag en hun ouders. Met een extra zorgvraag wordt bedoeld: alle kinderen die meer hulp en zorg nodig hebben in het reguliere aanbod, in het dagelijks leven, op school en thuis. Bijv. autisme, hoogbegaafdheid, kinderen met een ontwikkelingsachterstand – of voorsprong, ADHD, een lichamelijke- of verstandelijke beperking, psychische klachten etc.

VLAS wordt gedragen door de ouders van deze kinderen met een extra zorgvraag. VLAS biedt een platform voor de kinderen/jongeren en hun ouders. Wij organiseren activiteiten in samenwerking met de lokale bedrijven, organisaties en stichtingen in Oudewater. De activiteiten worden dusdanig aangepast zodat de kinderen/jongeren met een extra zorgvraag kunnen deelnemen, daar waar dat voorheen niet mogelijk was. Denk hierbij aan: muziekles, prikkelarme uurtjes bij bijv. de Heksenketel en Koningsdag, en en een eigen rustige plek tijdens de intocht van Sinterklaas.

VLAS werkt samen met het Stadsteam en de gemeente ook aan het verbeteren van de zorg die geboden wordt. Denk hierbij aan: het opzetten van een eigen vervoersdienst, het mogelijk maken van BSO+, maar ook aan meedenken met het sociaal akkoord en onze belangen vertegenwoordigen in de lokale politiek.

VLAS organiseert maandelijks een avondje VLAS-talk. Dit is een bijeenkomst van ouders, waarbij verhalen, ervaringen, een lach en een traan worden gedeeld. Tevens is dit een mooie gelegenheid tips uit te wisselen.

Ook organiseren we thema-avonden met een gastspreker, zoals over puberteit en seksualiteit, autisme en levend verlies etc.

Deze en de activiteiten voor de kinderen zijn terug te vinden in onze kalender: Welkom bij VLAS Oudewater

VLAS wil een plek bieden waar alle kinderen/jongeren/ouderen met een extra zorgvraag en hun familie terecht kunnen. Een plek waar ze hulp en advies krijgen, gehoord en gezien worden, en waar activiteiten georganiseerd worden ten behoeve van deze doelgroep.

VLAS streeft naar samenwerking met alle betrokken scholen, bedrijven, stichtingen en verenigingen om zo veel mogelijk personen uit deze doelgroep te bereiken. Wij zouden graag zien dat onze doelgroep zijn plek in onze maatschappij krijgt en dat er voor alle leeftijdsgroepen en hulpvragen een oplossing geboden wordt.

Wij hopen dat alle mensen die dit lezen en zich aangesproken en aangetrokken voelen tot ons initiatief contact met ons opnemen voor meer informatie en een eventuele kennismaking. Iedereen is welkom bij VLAS; wij staan voor verbinding!